kocaeli , 26-10-2020

COVID-19 hakkında merak edilenler

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadenizli, yaşadığımız pandemi sürecinde sık sık duyduğumuz ancak çoğu kez anlamını bilmediğimiz terimlere, Koronavirüs hakkında merak edilenlere açıklık getirdi

12:47:41 | 2020-09-11

HAZIRLAYAN: ESİN ALÇIOĞLU

 

Koronavirüs nedir?

Koronavirüs, büyüklüğü 65-125 nm çapında, tek zincirli bir RNA virüsüdür. Virüsün yüzey katmanlarında yapısal ve yapısal olmayan proteinleri bulunur. Bu proteinler aracılığıyla virüs solunum sistemi hücrelerine girer, çoğalır ve zararlı etkilere yol açar.

COVID-19 özellikleri nelerdir?

Soğuk algınlığına benzer semptomlarla başlayan bir hastalıktır. Hastalığın kuluçka süresi 2-14 gün arasında olup ortalama 5 gün olarak belirlenmiştir. Hastalığa ait semptom ve bulguların ortaya çıkması 14 güne kadar uzayabilir. Baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, ishal, nefes darlığı hastaların başlıca şikayetleridir. Durumu ilerlemiş hastalarda zatürre, ağır akut solunum yolu yetmezliği, çoklu organ yetmezliği ve ölüm görülebilmektedir.

COVID-19 hastalığı nasıl bulaşır?

Virüsün genellikle öksürük ve hapşırma sonucu oluşan damlacıklar yolu ile insandan insana bulaştığı belirlenmiştir. Öksürerek ya da hapşırarak virüslerle yüzeyler kirlenir ve kontamine yüzeylere temas eden kişinin kendi ağzına, burnuna ve gözlerine dokunması ile virüs bulaşı gerçekleşebilir.

 COVID-19 hastalığı tanısı nasıl konuluyor?

RT PCR testi ve kandan antikor bakılması en yaygın kullanılan iki testtir.

RT PCR testi nedir?

Hastalığın başlangıç döneminde ya da hastayla temas eden kişilerde bulaş olup olmadığının saptanmasında kullanılan testtir. Bu testte hasta örneğindeki virüse ait genetik materyal (RNA) çoğaltılır ve görünür hale getirilir. RNA saptanırsa virüs var demektir, dolayısıyla test sonucu pozitiftir.

Kanda antikor varlığı niçin araştırılır?

Bu testler özellikle hastalık şikâyeti olmayan kişilerin taranmasında, COVID-19 şüpheli vakaların doğrulanmasında, plazma donörlerinin taranmasında, hastalığı geçirenlerde bağışıklık olup olmadığının tespitinde kullanılmaktadır. Bu testte hastaya ait serum ya da plazma kullanılır. Serumda koruyucu antikorların varlığı için başka hastalıkların tanısında da kullanılan ELISA en sık tercih edilen yöntemlerdendir.

Tanıda hızlı testlerin yeri var mıdır?

Hızlı testlerin çoğu parmak ucu kanı, plazma/serum gibi örneklerle 15-30 dakikada sonuç verir. Hızlı testlerin duyarlılık ve özgüllükleri %30-%100 arasındadır. Tarama testi sonrasında kesin tanı için ELISA gibi yöntemler ile tasdik edilmelidir.

COVID-19 hastalığının tedavisi nasıldır?

Hastalık etkeni olan SARS-CoV-2 virüsüne yönelik spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Uygulanan tüm tedaviler hastalığın semptom ve bulgularını düzeltmeye yönelik nonspesifik tedavi yöntemleridir. Bazı antiviral ilaçlar ve hidroksi-klorakin tedavide kullanılmaktadır.

Hastalıktan nasıl korunabiliriz?

Salgının kontrolünde kendimizi ve çevremizdekileri korumak temel yaklaşım olmalıdır. Korunmak amacıyla kurallarına uygun olarak maske takılması, uygun el yıkama ve çevremizdekilerle sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekir. Hastalarla temas eden ya da hastalık şüphesi riski olanların, semptom ve bulguları varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması, genel durumları iyiyse evde sıkı izolasyon uygulamaları ve Sağlık Bakanlığımızın güncel uyarılarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
ETİKET :   uzmanına sorduk kids life kocaeli esin alçıoğlu Prof. Dr. Aynur Karadenizli kocaeli üniversitesi çocuk covid koronavirüs

Tümü